Disclaimer

De op de site getoonde informatie is met zorg samengesteld door Kapsalon La Papillotte .
Kapsalon La Papillotte behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:
Kapsalon La Papillotte spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten:
De informatie gevonden op de website van Kapsalon La Papillotte mag voor persoonlijke doeleinde gebruikt worden, onder voorwaarde dat U de gevonden informatie heeft gevonden op de website van Kapsalon La Papillotte en de informatie ongewijzigd laat met vermelding van de bron. Voor commerciƫle doeleinden moet eerst toestemming worden gevraagd.

Kapsalon La Papillotte houdt het recht voor de Disclaimer elk moment aan te passen.

De informatie op de website van Kapsalon La Papillotte, de vormgeving, huisstijl, en logo zijn eigendom van Kapsalon La Papillotte.
Voor alle foto's op de website is aan betrokkene toestemming gevraagd om deze op onze website te mogen gebruiken.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kapsalon La Papillotte. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kapsalon La Papillotte, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Kapsalon La Papillotte